Паспорти и визи

Граничен контрол

Чуждестранен гражданин може да влезе в Pепублика България като представи валиден документ за самоличност за задгранично пътуване и виза за влизане, транзитно преминаване или престой в България, когато е необходимо. Виза не може да се получи на граничния пункт при влизане в държавата.

Визи не се изискват за граждани на следните държави, за които е разрешен престой от 30 дни: Андора, Австрия, Белгия, Канада, Хърватия, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Унгария Германия, Гърция, Япония, Израел, Ирландия, Исландия, Италия, Pепублика Корея, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Монако, Холандия, Нова Зеландия, Норвегия, Полша, Португалия, Сан Марино, Словакия, Испания, Швейцария, Швеция, Тунис, САЩ и Ватикана.

ВНИМАНИЕ: Носете винаги със себе си документ за самоличност. В случай на загубване или открадване на документи, незабавно уведомете най-близкото полицейско управление, където ще съставят протокол. Пазете копието от протокола, в противен случай не можете да напуснете страната.

Митнически ограничения

Пътниците могат да пренасят през границата стоки, които според техния вид и количество не са от търговско естество. Тук не се включват предмети, които пътниците носят за лична употреба или консумация.

www.mfa.bg