Община Несебър - обща информация

 

 Администрация

В състава на общината влизат 14 населени места, в това число 8 кметства.

Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на общинския съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица. Кметът упражнява общо ръководство и контрол на общинската администрация и представлява Общината. В своята дейност кметът на Общината се ръководи от закона, актовете на Общинския съвет и решенията на населението. Кмет на Община Несебър е Николай Димитров.

 Местоположение

Община Несебър, селищата и курортите на нейната територия, са разположени в югоизточната част на България. Поради това, температурите тук са винаги два или три градуса по-високи от тези в курортите по северното Черноморие.

Територия

Община Несебър се състои от 3 града (Несебър, Обзор и Свети Влас) и 11 села (Pавда, Гильовца, Оризаре, Тънково, Кошарица, Баня, Паницово, Pаковско, Приселци, Емона, Козница). Община Несебър е с площ 423 кв. км и население около 21 000 души.

Туризъм

Курортите са разположени на брега на Черно море, на красиви заливи с широки пясъчни плажове и кристално бистра морска вода. Плажовете са покрити с фин златист пясък, морското дъно е полегато, дълбочината се увеличава плавно, което прави плажовете подходящи и безопасни за децата.

Многобройни чуждестранни туристи пристигат всяко лято използвайки многобройните туристически транспортни маршрути, които свързват общината със всички точки на страната; железопътен или автобусен транспорт, както и две големи международни летища - Варна и Бургас, съответно на 130 и 30 км от Слънчев бряг.

Препоръчваме ви:
www.ancient-nessebar.com
www.nessebarinfo.com

Времето

 
 
 
 
 
 
 
 
 ХХІ Международен детски фестивал “ Слънце - Радост - Красота ” Несебър 2020
VI Международен фестивал “ НЕСЕБЪР - ОСТРОВ НА ИЗКУСТВАТА ” Несебър 2020 г.
X МЕЖДУНАРОДЕН АРТ ФЕСТИВАЛ „СЪЗВЕЗДИЯ В НЕСЕБЪР” 20 – 24.08.2020
 
 

Културна програма

jan2020